Kierownictwo

Kierownictwo brzeskiej Policji

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu

 insp. Zbigniew Stanowski

wizerunek oficera Policji w mundurze wyjściowym

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu

podinsp. Mateusz Lecko

Powrót na górę strony