Aktualności

Zostań policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu

Data publikacji 28.09.2020

Interesuje Cię mundurowa ścieżka zawodowa? Chciałbyś dowiedzieć się jak przygotować się do służby w Policji? Zapraszamy do brzeskiej komendy, a tutaj opowiemy Ci jak wygląda rekrutacja. Czekamy na Ciebie w Zespole ds. Kadr i Szkolenia, codziennie do godziny 15:30. Dokumenty można również złożyć o każdej porze dnia u oficera dyżurnego jednostki.

Pierwszy krok, który czeka kandydatów do służby w Policji to złożenie dokumentów w Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. Niezbędne informacje uzyskasz dzwoniąc do nas pod numer 47 8633 468 i 47 8633 233. Dokumenty można również składać całodobowo u oficera dyżurnego:

w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu przy ul. Robotniczej 10;
w Komisariacie Policji w Grodkowie przy ul. Sportowej 5
w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 47
drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Brzegu ul. Robotnicza 10, 49-300 Brzeg

Służba w Policji jest dla ludzi, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi i realizować się w formacji umundurowanej. Każdy kto zdecyduje się na taką ścieżkę zawodową może liczyć na stabilne zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i możliwość doskonalenia zawodowego, a także awansowania w stopniu i na stanowisku. Policjanci mają również prawo do dodatkowych świadczeń takich jak dofinansowanie do urlopu, zwrot kosztów dojazdu czy ekwiwalent za umundurowanie. To także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony BIP KPP Brzeh Policji, pod wskazanym linkiem dowiesz się więcej o procesie rekrutacji i pobierzesz niezbędne dokumenty -   http://bip.brzeg.kpp.policja.gov.pl/140/rekrutacja-do-sluzby-w

Na początku jednak trzeba przejść kurs w jednej z policyjnych szkół. Wtedy już otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia. Natomiast podczas kursu młodzi adepci zdobywają wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w codziennej służbie. W tym czasie dowiedzą się jak zabezpieczyć miejsce i ustalić okoliczności zdarzenia, zapewnić porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także jak podjąć interwencję. Nabędą też umiejętności strzeleckie i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Zapoznają się z procedurami poszukiwania osób i rzeczy, ujawnianiem sprawców przestępstw, a także prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 

kolaż trzech zdjęć, radiowozy, policjant wraz z psem policyjnym i funckjonariusz na strzelnicy celkujący do tarczy

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  • podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Kilka cennych informacji dla tych, którzy chcą rozpocząć proces rekrutacji:

  • Kandydatów do służby w Policji, przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego, prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
  • W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w szkołach Policji, przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem przeszkód oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.
  • Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.