Aktualności

Zakończyliśmy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Data publikacji 20.10.2023

Certyfikatem z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończył się kurs w którym wzięli udział brzescy policjanci i strażnicy miejscy. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nabyli wiedzę i przede wszystkim umiejętności w udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz z szefem brzeskich funkcjonariuszy insp. Zbigniewem Stanowskim pogratulowali uczestnikom nowym i z pewnością przydatnych umiejętności.

W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów uczestniczyło 12 osób. Kurs prowadzony był w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, a podczas niego policjanci i strażnicy poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym m. in. w sytuacjach zatrzymania krążenia, zadławienia, omdlenia, czy też w przypadkach różnego rodzaju, ran, urazów i złamań. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów, defibrylatora AED, opatrunków i kocy ratunkowych.

Sytuacje z jakimi w codziennej służbie spotykają się policjanci i funkcjonariusze straży miejskiej niejednokrotnie wymagają podejmowania szybkich decyzji. Często jesteśmy pierwszy na miejscu wypadków drogowych i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji i udzielenia niezbędnej pomocy wówczas bardzo się przydaje.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy z Gminą Brzeg i wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Policjantów i strażników miejskich szkolili wykwalifikowani instruktorzy z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe.

 • policjanci ćwiczą resuscytację na fantomie
 • policjanci ćwiczą resuscytację na fantomie
 • policjant policjantowi zakłada opatrunek podczas szkolenia
 • strażniczki miejskie podczas ćwiczeń
 • dwóch policjantów podczas ćwiczeń pierwszej pomocy
 • mężczyzna udziela pierwszej pomocy
 • policjanci szkolą się z udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenia z pierwszej pomocy
 • szkolenie strażników miejskich i policjantów z pierwszej pomocy
 • strażniczka miejska zakłada opatrunek mężczyźnie
 • policjanci podczas ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • mężczyźni ćwiczą na fantomach pierwszą pomoc
 • grupa osób na sali ćwiczeń
 • policjant i strażniczka miejska podczas szkolenia
 • policjanci ćwiczą resuscytację
 • policjanci ćwiczą resuscytację
 • grupa osób w sali konferencyjnej
 • grupa osób w sali konferencyjnej
 • 5 mężczyzn w sali konferencynej
 • 5 mężczyzn w sali konferencynej
 • grupa męzczyzn
Powrót na górę strony