bezpieczny senior

Bezpieczny senior

Statystyki Policji coraz częściej odnotowują przestępstwa wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Oszuści posługują się tzw. metodą  "na wnuczka". Wykorzystując łatwowierność osób starszych, powołując się na dobrą znajomość z kimś z rodziny osoby starszej, pozbawiają ją niejednokrotnie wszystkich oszczędności zgromadzonych w domu.

Jak uchronić się przed przestępcami?

- nie otwieraj drzwi do domu, mieszkania osobom nieznanym;
- skontaktuj się ze znaną ci osobą bliską i potwierdź autentyczność informacji np. prośby o pieniądze;
- powiedz, że nie masz pieniędzy w domu i poproś o kontakt w późniejszym czasie;
- natychmiast powiadom Policję, kiedy ktoś próbuje Ciebie oszukać;
- w przypadku niezapowiedzianej wizyty np. przedstawicieli administracji, instalatorów, fachowców wykonujących drobne remonty itp. legitymuj te osoby prosząc o okazanie legitymacji służbowej i dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli masz wątpliwości umów się na późniejszy termin, kiedy nie będziesz już w domu sam;
- nie przechowuj pieniędzy w szafach, skarpetach, garnkach. W ten sposób narażasz swój majątek na utratę;
- załóż konto bankowe, to najbezpieczniejsze miejsce przechowywania pieniędzy.
 
Przemoc domowa wobec osób starszych

Niejednokrotnie osoby starsze i niepełnosprawne bywają krzywdzone fizycznie, psychicznie, emocjonalnie lub ekonomicznie przez swoich najbliższych. Są pozbawieni dostatecznej opieki ze strony rodziny, opieki medycznej, dostatecznej ilości pożywienia i środków higienicznych. Ponieważ dzieje się to w zaciszu domowym, a pokrzywdzeni wstydzą lub boją się mówić o tym jak są traktowani, często problem nie jest zauważany przez otoczenie. Jeśli nie chcesz być obojętny:
- zwracaj uwagę na osoby starsze wokół Ciebie;
- poświęć im czas i uwagę, wysłuchaj i staraj się ich zrozumieć;
- nie bądź obojętny na ataki, obrażanie oraz ośmieszanie;
- w przypadku izolowania i przetrzymywania w nieludzkich warunkach powiadom odpowiednie służby np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję;
- pomagaj przy załatwianiu spraw w urzędach oraz w innych codziennych czynnościach np. przy przejściu przez ulicę, przy wejściu do autobusu.

Instytucje udzielające wsparcia:

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, adres: ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole, tel. 77 4556390 do 92, fax 77 4556391, e-mail: sow.mopr.opole@wp.pl
2. Diecezjalna Poradnia Rodzinna Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia, adres: 45-369 Opole, pl. Mickiewicza 1, tel.  77 4425550, faks. 77 4425000, e-mail: poradnia@dfoz.pl
3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 B, tel.  77 4552535, fax.  77 4576364, e-mail: wotuw.opole@parpa.pl
4. Policja, bezpłatny nr tel. 112 lub 997.

Powrót na górę strony