Wydział Ruchu Drogowego - Wydziały - KPP Brzeg

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:

aspirant sztabowy Dariusz Rosiński

telefon sekretariat: +48 47 86 332 72 faks 47 86 332 69