Wydział Prewencji - Wydziały - KPP Brzeg

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji:

kom. Michał Roman

sekretariat: tel. 774240024 fax 774240045