Wydział Prewencji - Wydziały - KPP Brzeg

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji:

podinspektor Iwona Żurawska

telefon sekretariat: +48 47 86 332 24 faks 47 86 332 52