Wydział Kryminalny - Wydziały - KPP Brzeg

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego:

nadkom. Mateusz Lecko

sekretariat: tel. 774240011 fax. 774240045