Znakowanie rowerów! - Aktualności - KPP Brzeg

Aktualności

Znakowanie rowerów!

Data publikacji 15.03.2017

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! Głównym celem znakowania jednośladów jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są przez policjantów na terenie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu i jednostek podległych.

 

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

  • rama roweru pod kierownicą,

  • w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,

  • rama pod siodełkiem.

Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch w/w miejscach.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

  • policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru a po wygrawerowaniu numeru niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO)

  • rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia),

  • dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów prawnych - rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub opiekuna.

TERMINARZ ZNAKOWANIA ROWERÓW W JEDNOSTKACH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZEGU:

  • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu przy ul. Robotniczej 10 w terminie  18.07.2017 r. w godz. 16:30-18:00
  • Komisariat Policji w Grodkowie przy ul. Kasztanowej 5 w terminie 25.07.2017 r.  w godz. 16:30-18:00
  • Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 47 w terminie 31.07.2017 w godz. 16:30-18:00