Spotkaliśmy się z młodzieżą z brzeskiej budowlanki - Aktualności - KPP Brzeg

Aktualności

Spotkaliśmy się z młodzieżą z brzeskiej budowlanki

Data publikacji 05.12.2019

Z młodzieżą zawsze warto rozmawiać i poruszać z nimi trudne tematy. Uświadamiać im zagrożenia z jakimi mogą się na co dzień spotkać, a także przestrzegać przed pochopnymi decyzjami np. zaimponowania grupie znajomych i sięgnięcia po alkohol czy też środki odurzające. Przede wszystkim młodzi ludzie muszą wiedzieć, że będąc nieletnim też odpowiadają za swoje czyny, a niektóre zachowania mogą wpłynąć na ich zdrowie i start w dorosłość.

Tym razem o rzeczach ważnych rozmawialiśmy z młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Spotkanie dotyczyło praw i obowiązków nieletnich, a także tych uczniów którzy skończyli 17 lat i w świetle prawa są dorośli.

Asystent ds. Profilaktyki Społecznej naświetlił uczniom jakie zachowania kwalifikują się do tzw. demoralizacji i czym jest czyn zabroniony. Każdy uczeń, który ukończył 13 lat za swoje czyny odpowiada przed sądem rodzinnym, a zatem i niepełnoletnie osoby obowiązują ogólnie przyjęte w społeczeństwie normy i zasady. Nikt nie jest bezkarny, więc należy przestrzegać prawa i brać odpowiedzialność za swoje czyny. Młodzież musi wiedzieć, że spożywanie alkoholu w tak młodym wieku jest, nie tylko zabronione, ale również szkodliwe. W ramach kampanii edukacyjne „Narkotyki i dopalacze zabijają” mówiliśmy też o dopalaczach i narkotykach, które wyniszczające organizm człowieka. Dlatego warto o tym mówić głośno i reagować kiedy ktoś w naszym otoczeniu chce z nimi poeksperymentować. Żadna dawka nie jest bezpieczna. Są one groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

To jakie młodzież będzie miała spojrzenie na swoje prawa i obowiązki, a także czy będą szanować prawo zależy w dużej mierze od nas dorosłych. Wiele norm młodzi ludzie, przede wszystkim wynoszą z domu, wiele też wiedzy zdobywają w szkole. Także my policjanci włączamy się w tą profilaktykę poprzez takie właśnie spotkania. Warto więc mieć cały czas dobry kontakt ze swoimi dorastającymi dziećmi i reagować kiedy dostrzegamy, że w ich życiu może się dziać coś niepokojącego.

  • młodzież słucha prelekcji prowadzonej przez policjantkę
  • dyrektor ZSZ Budowlanych w Brzegu i policjantka
  • młodzież słucha prelekcji prowadzonej przez Asystenta ds. Profilaktyki Społecznej