„SpoKREWnieni służbą” rozdawali odblaski - Aktualności - KPP Brzeg

Aktualności

„SpoKREWnieni służbą” rozdawali odblaski

Data publikacji 21.03.2018

Policjanci z brzeskiej komendy wspólnie ze strażakami zorganizowali zbiórkę krwi pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”. Celem akcji było propagowanie idei pomagania drugiemu człowiekowi i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym. Tego dnia policjanci odwiedzili również najmłodszych na oddziale dziecięcym w Brzeskim Centrum Medycznym, gdzie dzięki wsparciu Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia przekazaliśmy elementy odblaskowe.

20 marca, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Brzegu przy ul. Mossora 1 zorganizowaliśmy zbiórkę krwi z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Minister Obrony Narodowej. Policjanci wspólnie ze strażakami zebrali blisko 10 litrów krwi, która zostanie przekazana na ratowanie życia potrzebującym.

W Akcję „SpoKREWnieni służbą” włączyli się: Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu podinsp. Piotr Nowakowski, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Dariusz Maciążek. Zbiórka przede wszystkim ma na celu rozpropagowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Oddając krew przekazujemy życiodajny płyn najbardziej potrzebującym.

Dla odwiedzających Brzeskie Centrum Medyczne gdzie mieści się centrum krwiodawstwa zorganizowaliśmy pokaz wozów strażackich i policyjnych. Była to również dobra okazja ku temu by odwiedzić najmłodszych na Oddziale Dziecięcym. Tam dzieci i personel medyczny otrzymali odblaski, które są ważne by na drodze czuć się bezpieczniej. Opaski i zawieszki zostały ufundowane przez Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia. Za takie wsparcie serdecznie dziękujemy Pani Prezes Janinie Podobińskiej.

Zbiórka krwi trwa do końca marca. Zapraszamy każdego kto chciałby wziąć w niej udział. Pamiętajmy, że oddając krew ratujemy życie.

 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • „SpoKREWnieni służbą”
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski
 • Rozdajemy odblaski