Zespół ds. Kadr i Szkolenia - Wydziały - KPP Brzeg

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Ekspert ds. Kadr i Szkolenia

komisarz Iwona Jączyk

teefon: +48 47 86 334 68 faks 47 86 332 58