Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - Wydziały - KPP Brzeg

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą:

podkomisarz Sylwester Nowak

telefon sekretariat: +48 47 86 332 18 faks 47 86 332 90