Aktualności

Czuwamy nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem prawa w rejonie zbiorników wodnych

Data publikacji 25.09.2020

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Skarbimierzu wspólnie z wolontariuszami ze Społecznej Straży Rybackiej i funkcjonariuszami Straży Leśnej patrolują rejon zbiorników wodnych znajdujących się w gminie. Poprawa bezpieczeństwa i niedopuszczenie do łamania prawa nad wodą, to główny cel działań mundurowych.

W ramach współpracy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, Społecznej Straży Rybackiej i Straży Leśnej organizowane są wspólne patrole. Mundurowi patrolują okoliczne zbiorniki wodne. Sprawdzają też miejsca połowu ryb znajdujące się na terenach leśnych. Takie działania są organizowane po to by osoby spędzające w tych miejscach czas, przestrzegały obowiązujących tam zasad, a ich bezpieczeństwo nie było zagrożone.

Mundurowi sprawdzają czy osoby wędkujące posiadają odpowiednie zezwolenia i karty wędkarskie, a nieletni przebywają pod opieką dorosłych. W czasie pełnionych służb, mundurowi biorą pod lupę zachowanie osób przebywających nad wodą. Sprawdzają czy nie są popełniane wykroczenia, a zasady określone w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym są przestrzegane.

W ramach wspólnych działań funkcjonariusze przestrzegają przed rozpalaniem ognia w miejscach niedozwolonych, a także wypalaniem traw i ugorów. Ogień, to żywioł, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Bezmyślne wypalanie traw może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do tragedii – szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się zabudowania gospodarcze.

Przypominamy również, że każdy kto chciałby zgłosić niepokojące nad wodą lub w lesie incydenty może skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ⇒ https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Dzięki niej można powiadomić nas między innymi o kłusownictwie, wypalaniu trawy czy wysypiskach śmieci. Dzięki takiej reakcji każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo.

  • Dzielnicowy wraz ze strażnikiem leśnym patrolują teren leśny
  • Ikonka Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - mapa Polski z naniesionymi symbolami wykroczeń
  • Dzielnicowy wraz z wolontariuszem ze Społecznej Straży Rybackiej patrolują rejon zbiorników wodnych