Międzynarodowy Dzień Mediacji - Aktualności - KPP Brzeg

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 17.10.2019

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ta ogólnopolska inicjatywa ma na celu rozpowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W działania edukacyjne pokazujące jak ugodowo załatwić spór, włączą się również opolscy policjanci.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na co dzień współpracują z placówkami, które pomagają w rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów i prawa do mediacji. Każdy z obywateli ma bowiem do niej prawo. Już w większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Tego dnia w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Konsultacje w sprawach mediacji są możliwe również w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu. Zapraszamy do naszej jednostki przy ul. Robotniczej 10 w godzinach od 10:00 do 18:00.Tam na wszystkich zainteresowanych będzie oczekiwał policjant, który udzieli porady. Do dyspozycji będą również policjanci wszystkich pionów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.