Posterunek Policji w Skarbimierzu-Osiedle - Kontakt - KPP Brzeg

Posterunek Policji w Skarbimierzu-Osiedle

Posterunek Policji w Skarbimierzu-Osiedle

49-318 Skarbimierz-Osiedle ul. Topolowa 16

telefon:+48 47 8633 503, faks 47 8633 545

Posterunek nie funkcjonuje w systemie całodobowym. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzegu telefon: +48 47 86 332 03

 

Kierownik Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle: aspirant Grzegorz Galar

telefon: +48 47 863 35 03, telefon komórkowy:  514 818 749

 

Rejon służbowy numer 10

młodszy aspirant Marek Pilch

UWAGA: Tymczasowo zastępstwo pełni aspirant Michał Kleszcz

telefon: +48 47 863 35 04, telefon komórkowy: 514 818 799

telefon oficer dyżury Komendy Powiatowej Policji w Brzegu: +48 47 863 32 03

e-mail: dzielnicowy.brzeg10@op.policja.gov.pl

 

miejscowości w gminie Skarbimierz:

 • Bierzów
 • Brzezina
 • Lipki
 • Łukowice Brzeskie
 • Małujowice
 • Pępice
 • Zielęcice

Plan działań priorytetowy - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji przekazanych przez mieszkańców będą podejmowane działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska kłusownictwa wodnego oraz leśnego i kąpieli osób w miejscach niestrzeżonych w miejscowościach Żłobizna, Brzezina, Lipki i Łukowice Brzeskie.

Podmioty współpracujące: Straż Gminna Skarbimierz

Plan działań priorytetowy będzie realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Rejon służbowy numer 11

aspirant Michał Kleszcz

telefon: +48 47 8633 504, telefon komórkowy: 514 818 799

telefon oficer dyżury Komendy Powiatowej Policji w Brzegu: +48 47 863 32 03

e-mail: dzielnicowy.brzeg11@op.policja.gov.pl

 

miejscowości w gminie Skarbimierz:

 • Kopanie
 • Kruszyna
 • Pawłów
 • Prędocin
 • Skarbimierz
 • Skarbimierz-Osiedle
 • Zwanowice
 • Żłobizna.

Plan działań priorytetowy - na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji przekazanych przez mieszkańców będą podejmowane działania dotyczące problemu z osobami zakłócającymi ład i porządek publiczny, spożywającymi alkohol oraz popełniającymi wykroczenia uciążliwe społecznie w rejonie ławek przy ul. Lipowej 3a w Osiedlu Skarbimierz.

Podmioty współpracujące: Straż Gminna Skarbimierz

Plan działań priorytetowy będzie realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.